Na stronie wykorzystujemy Cookies, między innymi w celach statystycznych. Akceptuję Cookies
Korzystamy z Cookies. Akceptuję

Przepisy

ROZPORZĄDZENIA
Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141Kodeks pracy
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM
Normy można nabyć w sklepie PKN pod adresem: sklep.pkn.pl
PN-EN 341:1999Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Urządzenia do opuszczania.
PN-EN 353–2:2005Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Część 2: Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą.
PN-EN 354:2006Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Linki Bezpieczeństwa.
PN-EN 355:2005Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości – Amortyzatory.
PN-EN 358:2002Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycje podczas pracy, i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycje podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycje podczas pracy.
PN-EN 360:2005Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samohamowne.
PN-EN 361:1997Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa (Punkt Asekuracyjny.)
PN-EN 362:2006Indywidualny sprzęt chroniąc przed upadkiem z wysokości. Łączniki (Karabinki)
PN-EN 363:Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Systemy powstrzymywania spadania
PN-EN 364:1996Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Metody badań.
PN-EN 365:2006Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania.
PN-EN 397:1997Przemysłowe hełmy ochronne.
PN-EN 795:1999Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące. Wymagania i badania.
PN-EN 813:2008Indywidualny sprzęt zapobiegający upadkom z wysokości. Uprząż biodrowa. (Punkt Zaczepienia)
PN-EN 12278:2009Sprzęt alpinistyczny – Bloczki linowe -Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
PN-EN 1497:2002Sprzęt ratowniczy. Szelki ratownicze.
PN-EN 1498:2002Sprzęt ratowniczy. Pętle ratownicze.
PN-EN 1868:2004Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Wykaz terminów równoważnych.
PN-EN 1891:2002Sprzęt ochrony indywidualnej zapobiegający upadkom z wysokości. Liny rdzeniowe w oplocie o malej rozciągliwości.
Zadzwoń Napisz
Menu