Stałe systemy asekuracji pionowej

Gdy nie jest możliwe zastosowanie środków ochrony zbiorowej lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione, dopuszcza się stosowanie Środków Ochrony Indywidualnej, które zabezpieczają pracowników przed upadkiem z wysokości.

Systemy asekuracyjne ze względu na funkcjonowanie dzielimy na systemy zapobiegające upadkowi i systemy powstrzymujące upadek. Jeśli chodzi o budowę, nasz asortyment możemy podzielić na systemy linowe i systemy szynowe (pionowe i poziome).

W naszej ofercie znajdują się następujące stałe systemy asekuracji pionowej:

Zadzwoń Napisz
Menu