Manual Handling

Czas trwania
Standard 4 h (1 dzień)Refresher 4 h (1 dzień)

O szkoleniu

W trakcie szkolenia Manual Handling kursanci zapoznawani są z rodzajami ryzyka w miejscu pracy, konsekwencjami nieprawidłowo wykonywanych prac transportowych oraz sposobami zapobiegania sytuacjom ryzykownym. Na szkoleniu poruszane są również zagadnienia związane z prawidłowym podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów o różnej masie i gabarytach oraz ewakuacji osób poszkodowanych ze stref zagrożenia w środowisku turbiny wiatrowej.


Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących prace na wysokości na turbinach wiatrowych.


Skrócony program szkolenia:

  • Zagadnienia prawne
  • Ryzyko i zagrożenia
  • Podstawy anatomii
  • Planowanie Manual Handling
  • Techniki i metody ręcznych prac transportowych
  • Bezpieczeństwo oparte na zachowaniu (bezpieczeństwo behawioralne)
  • Ćwiczenia praktyczne oparte na scenariuszach
Zadzwoń Napisz
Menu