Na stronie wykorzystujemy Cookies, między innymi w celach statystycznych. Akceptuję Cookies
Korzystamy z Cookies. Akceptuję

Instrukcje BHP

Oferujemy współpracę w tworzeniu instrukcji BHP i procedur systemów zarządzania pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym pisanie instrukcji stanowiskowych oraz tworzenie ocen ryzyka dla zadania.

Opracowywane przez nas instrukcje BHP uwzględniają aktualne przepisy prawne, dokumentację dostarczoną przez producenta oraz ocenę ryzyka przeprowadzoną przez naszych specjalistów. Szczególny nacisk kładziemy na informacje dotyczące sytuacji potencjalnie niebezpiecznych lub mogących doprowadzić do wypadku. Każdą instrukcję dostosowujemy do danego miejsca pracy.

Informacje w instrukcjach podajemy w sposób jasny i precyzyjny, tak aby każdy pracownik mógł szybko i łatwo zrozumieć instrukcję. Opisy uzupełniamy dodatkowymi zdjęciami.

Instrukcje pisane są przy udziale przedstawicieli danych działów i służb BHP.  Umożliwia to stworzenie rzetelnej i poprawnej merytorycznie instrukcji, dostosowanej do specyfiki danego miejsca pracy.

Zadzwoń Napisz
Menu