Na stronie wykorzystujemy Cookies, między innymi w celach statystycznych. Akceptuję Cookies
Korzystamy z Cookies. Akceptuję

Audyty bezpieczeństwa

Audyty BHP prowadzi się w celu dokonania analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceny zgodności warunków miejsca pracy z obowiązującymi przepisami BHP i wymaganiami wewnętrznymi zleceniodawcy.

Audyty bezpieczeństwa umożliwiają identyfikację wszystkich niezgodności w miejscu pracy. Dzięki temu możliwa jest poprawa warunków i zapobieganie wypadkom. Audyt przeprowadza się we współpracy z służbami BHP i pracownikami zakładu, co pozwala na rzetelną ocenę stanu faktycznego.

Zakres audytu ustalany jest indywidualnie i może obejmować następujące obszary:

  • prace szczególnie niebezpieczne:
    – przestrzenie zamknięte
    – prace na wysokości
  • krytyczne standardy – LOTO, POW
  • transport wewnątrzzakładowy
  • ISO/OHSAS (9001, 13001, 18001) – wdrożenie, procedury, audyty
  • zarządzanie PPE (wiedza, koncepcja, konserwacja, utrzymanie)

Efektem przeprowadzonego audytu jest raport końcowy. Raport zawiera wszelkie informacje dotyczące obszarów ryzyka, w których konieczne jest wprowadzenie zmian w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy oraz dostosowania do obowiązujących przepisów BHP. Dodatkowo mogą Państwo liczyć na wskazówki dotyczące sposobów poprawy stwierdzonych niezgodności tak, aby warunki miejsc pracy były w pełni zgodne z obwiązującymi przepisami.

Zadzwoń Napisz
Menu