Na stronie wykorzystujemy Cookies, między innymi w celach statystycznych. Akceptuję Cookies
Korzystamy z Cookies. Akceptuję

Aktualizacja Standardu GWO – BST Refresher

Od 1 marca 2016 r. obowiązują zmienione zasady wypisywania dat certyfikatów w ramach szkoleń GWO BST Refresher.

  • Kursantom przysługuje okres dwóch miesięcy przed ukończeniem ważności certyfikatu, który pozwala na utrzymanie pierwotnej daty, od której liczona jest ważność certyfikatu. W przypadku odbycia szkolenia BST Refresher wcześniej niż dwa miesiące przed ukończeniem ważności, certyfikat wydawany jest z nową datą.
  • Po upływie ważności certyfikatu odnowienie szkolenia jest możliwe wyłącznie w formie podstawowej – Basic Safety Training.
  • Zmieniony standard można znaleźć na oficjalnej stronie GWO lub na naszej stronie w zakładce GWO – Do pobrania.

GWO made updates of the requirenments for renewal of certificates. Changes have take effect since 1 March 2016.

  • A certificate can be renewed up to two months prior to expiry and maintain the original certification date. If a certificate is renewed outside of two months of expiry, it must carry the new date of certification.
  • If a certificate is expired, the Delegate must attend the full Basic Safety Training Module(s) to obtain a new certificate.
  • You can find the new Standard on the official GWO Website or on our webiste in GWO – Downloads.
Zadzwoń Napisz
Menu