Warunki dopuszczenia do szkolenia

Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniach zgodnych ze standardem GWO, muszą spełnić niżej wymienione wymagania:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać ważne zaświadczenie lekarskie uprawniającego do pracy powyżej 3 m (dotyczy modułu WAH),
  • przynieść na szkolenie wygodną odzież roboczą (odzież ochronną, bezpieczne obuwie, itp.),
  • wypełnić zgłoszenie na szkolenie – formularz zgłoszeniowy Basic i Refresher,
  • pisemnie potwierdzić zapoznanie się z regulaminem (przesyłany bezpośrednio do Klienta/Kursanta),
  • podpisać oświadczenie o stanie zdrowia przed przystąpieniem do zajęć praktycznych,
  • posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
  • posiadać numeru ID WINDA (Instrukcja).

Weryfikacja kursanta i ocena medyczna

Przed przystąpieniem do szkolenia, kursant musi okazać dowód tożsamości instruktorowi w celu weryfikacji jego tożsamości. Akceptowalne dokumenty to paszport, dowód osobisty, prawo jazdy.

Przed rozpoczęciem każdego dnia zajęć/modułu szkoleniowego, uczestnik powinien uzupełnić formularz oceny medycznej. Dopiero po akceptacji instruktora kursant może wziąć udział w zajęciach.

Pamiętaj kursancie że:

W przypadku szkoleń GWO, odnowienie certyfikatu (Refresher) należy wykonać przed utratą daty ważności pierwszego szkolenia (Standard). W przeciwnym razie, będziesz musiał odbyć szkolenie w formie standardowej.

Zadzwoń Napisz
Menu