GWO Refresher – lipiec

Serdecznie zapraszamy na szkolenia Refresher GWO!

 

Rozkład modułów przedstawia się następująco:

 

  • 4.07.2017 – First Aid + Manual Handling
  • 5.07.2017 – Working at Heights
  • 6.07.2017 – Fire Awareness

 

O dostęp­ność miejsc i szcze­gó­łowe infor­ma­cje pro­simy o kon­takt pod adre­sem alicja@wertykal.pl lub nume­rem tele­fonu 600 947 722

 

Serdecznie zapraszamy!

Zadzwoń Napisz
Menu